Nicosia Address Details
Address: 4 Diagorou Street, Meg. Kermia, Ofiice 605
Nicosia, Nicosia
Telephone: 22668282
Fax: 22667178